Öko

Vegánok tüntettek Fonyódon a halak jogaiért

Négy-öt fiatal tüntetett a Balaton-parti városban a Harcsafesztiválon…
Vegán fiatalok egy kis, pár fős csoportja döntött úgy, a Fonyódon megtartott Harcsafesztiválon fog kiállni a halak jogaiért. A vegán fiatalok a horgászat ellen is tiltakoztak, fehér lepedőre írt üzenetekkel győzködték a vendégeket, ne fogyasszanak állati eredetű ételeket –írja a PS.

A horgászat és a halászat állatkínzás! Vitázz egy vegánnal!” – volt az egyik lepedőre festve.

A Magyar Vegán Egyesületről érdemes tudni, hogy a szervezet egyik leg­fon­to­sabb célja az, hogy “egye­sít­se a magyar vegán moz­gal­mat, és ellássa a Magyar­or­szá­gon vegán élet­mó­dot folytatók érdek­kép­vi­se­le­tét, elő­se­gítve ezzel az állat­hasz­nálat fel­szá­mo­lá­sá­nak ügyét tár­sa­dal­mi meg­moz­du­lá­sok és jogi kép­vi­se­let for­má­já­ban.” Ugyanígy fela­da­tuk­nak érzik az állatok ellen elkövetett atro­ci­tá­sok elleni fellépést nyílt levelek és hiva­ta­los állás­fog­la­lá­sok for­má­já­ban, továbbá a vegán szem­lé­let ter­jesz­té­sét utcai meg­moz­du­lá­sok, állat­jogi elő­adá­sok és kon­fe­ren­ciák, továbbá work­shopok for­má­já­ban. Valószínűleg ennek köszönhető a fonyódi performansz is. (mandine/ps/facebook)

Ez a weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, és a weboldalon végzett látogatói tevékenységek nyomon követése érdekében. Elfogadás Tovább