Belföld

Varju László sokáig titkolt érdekköre is megcsapolta az állami vagyont

Az egykori úttörő, KISZ- és DEMISZ vagyon volt a célkeresztben. Íme a DK-s politikus szövevényes céghálózata.
 • Előfordult már, hogy Gyurcsány Ferenc jobbkezének, Varju Lászlónak a vagyonnyilatkozata igencsak hiányosan került leadásra;
 • emlékezetes eset volt például, amikor egykori szocialista párttársa, Lamperth Mónika biggyesztett egy kommentet a DK-s politikus egyik posztjához, amely a taksonyi Zöld Sziget Panziót ajánlotta ismerőseinek, ám az – mint a volt belügyminiszter írta – nem szerepelt vagyonnyilatkozatában;
 • ahogy a Promix Bróker vagy az EURÓPAIMPEX Kft. sem.
 • Közben Varju pótolta a hiányosságokat, de még mindig akadnak érdekeltségek, cégek, amelyekről nemigen lehet olvasni, hallani a médiában;
 • pedig a mára már eltűnt cégek kulcsszerepet játszottak abban, hogy velük együtt az egykori úttörő-, KISZ- és DEMISZ-vagyon is elsüllyedjen.
 • Cikkünkben olyan céghálót fedünk fel, amely közvetetten és közvetlenül is a DK alelnökének érdekeltségeihez tartozott vagy tartozik jelenleg is;
 • és amelyek közrejátszottak a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, illetve a jogutód Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány vagyonelemeinek privatizációjában.
 • A Közalapítvány kuratóriumi elnöke 1996-tól három évig Varju László volt.

Varju László igen aktív a közéletben, leggyakrabban persze pártelnöke, Gyurcsány Ferenc mellett bukkan fel. Így volt ez már a rendszerváltoztatás idején is, amikor is mindkettőjüknek szinte egyidőben indult el a politikai, vállalkozói karrierje. Részt vettek a Kommunista Ifjúsági Szövetségben (KISZ); illetve az azt „elviekben” utódló Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ) alapításában; majd a kilencvenes években Varjunak és Gyurcsánynak szinte egyenes út vezetett az egykori állampárt utódszervezetéhez, az MSZP-hez.

Amint azt számtalan eset, cikk is bemutatta már: a KISZ és a DEMISZ berkein belül halmozódott fel az a know how (üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret), melynek segítségével a fennmaradó pártállami vagyont át lehetett menteni a magán, majd a piaci szférába.

A KISZ, a DEMISZ, valamint a Magyar Úttörők Szövetsége (MÚSZ) vagyonelemeinek (törvénytelen) átemelése nem transzparens, a public state (mindenki által látható, demokratikusan felépülő állam) által ellenőrzött folyamat volt. A háttérben meghúzódó manipulációk miatt kifejezőbb a deep state (általános bürokráciába ágyazódott, érdekcsoportok által kivitelezett) machinációiról beszélni..

Több mint véleményes vagyonfelélés

1990-ben járunk, ekkor jött létre a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (NGYIA). Az interneten is fellelhető dokumentum alapján került át az Alapítványhoz az egykori KISZ-, DEMISZ és MÚSZ-vagyon jelentős része. Öt évre rá már a Horn-kabinet által alapított Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIK) gondoskodott a még mindig jelentős ingatlanállományról, amelynek célja úgyszintén a „Magyar Köztársaságban élő gyermekek és fiatalok egyéni is közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése” volt.

1995-öt követően azonban mindezeknek szöges ellentéte történt. Támogatások, lehetőségek bővítése helyett az NGYIK-hez került gyermekeket és a fiatalokat megillető vagyon maradékának kiárusítása zajlott, amely akkor kezdődött újra, amikor a Közalapítvány kuratóriumi elnöke Varju László volt.

Az áron alul értékesített üdülők, fiktív költségek elszámolása, az ellenőrzés hiánya az Állami Számvevőszéknek (Ász) is feltűnt; a visszaélések miatt pedig büntetőfeljelentést tett.

1995. január 1. és 1999. június 30-a közötti időszakot ellenőrző Ász-jelentésben többek között szerepel, hogy az NGYIK felállását követően egy tizenegy fős kuratórium koordinálta a vagyonértékesítési munkákat; egy évre rá e grémium döntött a három évre szóló szakmai stratégiáról és a Közalapítvány gazdasági stabilitásának pénzügyi tervéről; és e testület határozott arról is, hogy a hátrahagyott ingatlanokat a gyermek és ifjúsági célokat közvetlenül vagy közvetetten szolgáló csoportokba sorolják. A dokumentum kitér arra a Talent Kft.-re, amelyet a kuratórium bízott meg azzal, hogy – évente bővülő ingatlankörrel – kezelje és működtesse az NGYIK vagyonát.

1998-ban a (már megszűnt) Talent Ingatlanfejlesztő Kft.-be apportálták az ingatlanvagyon egy részét. A folyamat 13 darab közvetetten gyermek és ifjúsági célú ingatlant, 660 darab szántóvető területként és 224 darab üzleti üdülőtelekként nyilvántartott abádszalóki telket érintett, az év végén elkészült alapítói határozat pedig rögzítette az NGYIK és a Talent Kft. közötti ingatlan-működtetési jogviszonyokat.

Csakhogy mindez az Ász vizsgálata alapján célszerűtlennek bizonyult,

 • mivel a testület nem határolta el egyértelműen az általa két részre (közvetett, közvetlen) szabott ingatlanvagyont;
 • nem határozta meg az érték- és kapacitáskorlátokat, így a vagyongazdálkodásban a napi érdekek érvényesültek;
 • és nem teljesült az a kitűzés, hogy a vagyongazdálkodásból befolyó bevételek finanszírozzák a ráfordításokat.

Az Ász jelentése szerint: „A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának 1998. február 9-i és az NGYIK kuratóriumának 1998. február 13-i határozata alapján a Közalapítvány a Hunguest Gyermeküdültetési Kft.-t névértéken megvásárolta. A Kft. megvásárlása célszerűnek tűnt, mert egyrészt megnövekedett az ifjúsági szálláshely-kapacitás, másrészt az átvett három üdülő a Coopers cég vagyonértékelése szerint a 17,7 millió forintos könyv szerinti értékkel szemben 210 millió forint forgalmi értéket képvisel, így egyértelmű a vagyonnövekedés. A kuratórium 1998. június 19-én hozott határozata értelmében az üzletrészt névértéken a Talent Kft.-nek értékesítették. A cég Talent Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. néven alakult újjá 2 millió forint törzstőkével. Tagjai a Talent Szervező Kft. negyvenkilenc százalékos tulajdonrésszel, valamint a Profil Projekt Ingatlanfejlesztő és Építő Kft. ötvenegy százalékos tulajdonrésszel.”

Magyarán:

az NGYIK vagyonelemeit kezelő cégben már 1998-ban többséget szerzett az a Profil Projekt Kft.,

amelynek tulajdonosa az a Szikszai László volt, akiről később kiderült, hogy az ő érdekeltségébe tartozó cégeknél kötött ki jó néhány ingatlan az NGYIK vagyonából.

Itt vannak Varju elv- és üzlettársai

2000-ben viszont megváltoztak a Talent Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonosi viszonyai. A Profil Projekt Kft. huszonnégy, míg az újonnan belépett (de szintén felszámolt) EMREX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hetvenhat százalékos részesedéssel rendelkezett a cégben.

Később az EMREX Kft. tulajdonviszonyai (Varju elv- és üzlettársai között) is módosultak, mert amíg Németh Gyula részesedése harminc százalékra csökkent, addig Fendrik Béláé hetven százalékra nőtt. Nem sokkal később megint változtak az arányok; tulajdonos lett Csányi Zoltán hetven százalékkal, majd Németh Gyula és Csányi egyenlő arányban osztozkodtak a cégen. Végül Csányi helyére Szabó Ákos lépett.

2003 és 2006 között pedig az EMREX Kft. fele részben tulajdonló Németh lett a Talent Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője.

Hogyan működött a vagyongazdálkodás?

Az Ász-jelentés megállapítása szerint például a győri Aranypart Hotel eladására vonatkozó adásvételi szerződést az 1998. november 30-i határidővel szemben alig három hét leforgása alatt, június 8-án megkötötték. A kontraktus szerint az ingatlan 110 millió forint + ÁFA értékben kelt el.

De mint az ugyancsak az Ász-jelentésben olvasható, az Aranypart Hotel nyilvántartási értéke 1995. december 31-én (és a Kuratórium 1998. májusában hozott határozata alapján) 256 millió volt; az NGYIK 1999. augusztus 30-án kelt tanúsítványa szerint pedig 253,4 millió.

Egy, a kuratórium felé ez év december 3-án jelzett észrevétel alapján a győri ingatlanra vonatkozó korábbi, szakértő cég által készített értékbecslést egy másik cég „aktualizálta” az értékesítést megelőzően, ám ezt többszöri írásos és szóbeli kérés ellenére Varju László kuratóriumi elnök nem mutatta be.

Probléma volt ugyancsak, hogy az adásvételi szerződés hetedik pontja alapján a kontraktus érvényességi feltétele az volt, hogy a kuratórium e jogügyletet határozattal fogadja el. Ilyen azonban nem történt.

Így, az Ász-ellenőrzés szerint a hotel fele áron történő értékesítése során a Közalapítvány indokolatlan vagyonvesztést szenvedett el.

Hogyan működött ez pár évvel később?

A győri Aranypart Hotelhez hasonlóan érdekes utat járt be a Hotel Révfülöp Ifjúsági és Sporthotel. Az ingatlan volt az NGYIA, de a jogutód NGYIK kezében is, ám e létesítmény később az NGYIK volt kuratóriumi elnökéhez,

a DK jelenlegi alelnökéhez köthető vállalkozói köröknél landolt.

A Hotel Révfülöp Ifjúsági és Sporthotel közvetlenül a Balaton parton található egy közel hektáros telken lévő 2600 négyzetméteres épület. 1998-ban apportálták a (már szintén felszámolt) Talent Szervező Kft.-be. Üzemeltetését egy Hotel Révfülöp Bt. elnevezésű cég végezte. A betéti társaságot 1998. októberében alapították, a betéti társaság kültagja volt a már bemutatott EMREX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amelyet csupán pár nappal korábban jegyeztek be a cégnyilvántartásba. Az EMREX Kft. tagjai között feltűnt a már szintén említett Németh Gyula, Fendrik Béla, majd Csányi Zoltán és később Szabó Ákos.

A DK-s politikusnak és Fendriknek ezt megelőzően is volt már közös cége.

Például a Redaktor Lap- és Könyvkiadó Kft., aminek jogutódja lett a Fendrik taksonyi címére bejegyzett Zöld Sziget Panzió Kft., ahol nem mellesleg Gyurcsány helyettese 2002 és 2006 között polgármester volt. Fontos személy volt a cégben az a Pálinkás Szilvia is, aki 1998 és 2002 között az NGYIK vagyonát kezelő Talent Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetője volt, akit ügyvezetőként az EMREX Kft. egyik tulajdonosa, Németh Gyula követett.

A Zöld Sziget Panziót Varju még a Horn-kormány idején vásárolta meg a Magyar Honvédség Fenntartási és Elhelyezési Főigazgatóságától. Egykori párttársa, Lamperth Mónika a DK-s politikus egyik Facebook-posztja alatt meg is jegyezte: „Lacikám, nem láttam a vagyonbevallásodban ezt a kis pecót.”

Csányi Zoltánhoz is régi bejáratott kapcsolat köti Varju Lászlót, hiszen Gyurcsány Ferenc DEMISZ-alelnöksége alatt mindketten a szervezet ügyvivői voltak.

Csányival hozták létre a még most is létező Promix Bróker Kft.-t, ahol az alapítók között találjuk a már említett Redaktor Kft. tagjait: a DK-s politikus feleségét, Varju Lászlónét (aki a cégiratokban gyakran leánykori nevén, Czeglédi Katalinként van feltüntetve), illetve azt a Bodor Tibort, aki a Talent Szervező Kft. Felügyelő Bizottságának volt a tagja, amikor a Hotel Révfülöpöt eladták.

A Promix Bróker Kft. tagja még az a Scharrer Tamás, akinek hévízi címén a Zöld Sziget Panziónak és a Hotel Révfülöp Kft-nek pár hónapig közös fióktelepe volt.

A felsorolt személyek közvetlen kapcsolatát erősíti, hogy az 1998-ban alapított (de már felszámolással megszűnt) EURÓPAIMPEX Kft.-ben társasági tag volt Varju László, Pálinkás Szilvia, Fendrik Béla (cégkapcsolatként az EMREX Kft. 93.44 százalékos szavazati joggal) és Zsíros László, aki a Talent Szervező Kft. ügyvezetője volt a DK-s politikus kuratóriumi elnöksége idején, amikor a Hotel Révfülöpöt a Talent Szervező Kft.-be apportálták.

(Megjegyeznénk, Varju legutóbbi vagyonnyilatkozatában az EURÓPAIMPEX működő társaságként van feltüntetve.)

Zsíros kültagként tagja volt Talent Bt.-nek is, ennek köze lehetett az Ász-jelentésben említett egyik NGYIK-ingatlanhoz: a sövénykúti rehabilitációs szakképző iskolához. Egy másik cégének pedig a székhelye megegyezett az EMREX Kft. székhelyének címével, nem utolsó sorban közös fióktelepük is volt Fonyódon.

Amikor felpörögnek az események

Visszatérve a révfülöpi hotelre: a hotelt bérlőként üzemeltető Hotel Révfülöp Bt. jogutódlással szűnt meg 2000-ben, az új cég neve Hotel Révfülöp Kft. lett, az EMREX Kft. a továbbiakban cégkapcsolatként volt feltüntetve a cégnyilvántartásban.

A Mandiner által megismert iratok tanúsága szerint a Hotel Révfülöp Kft.-t augusztusban vették nyilvántartásba és meglepő gyorsasággal – még egy hónap sem kellett hozzá – máris 160 milliós jelzáloghitel került az ingatlan tulajdonlapjára.

Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a bank, a hitelt kérelmező, épphogy megalapított Hotel Révfülöp Kft. és az NGYIK megállapodásra jusson.

A jelzálog bejegyzése mögött a bérlő hitelfelvételéért vállalt kézfizető kezesség állhatott. Ez bevett gyakorlat volt az NGYIK-nél, ugyanis a legkülönfélébb módon kerültek teher alá az ingatlanjaik, ahogy az a már szintén említett Aranypart Hotel esetében is történt.

2008 elején Hotel Révfülöp Kft. végül megvette a Hotel Révfülöpöt a Talent Szervező Kft-től. Az ingatlan addigi bérlőjéből tulajdonos lett. Ugyanez év áprilisától pedig már új tulajdonosa lett a cégnek és a Hotel Révfülöpnek is.

Több szempontból ismerős jelenetek, elég csupán a Városháza-ügyre gondolni.

Azonban itt még nem érnek véget a DK-s alelnökhöz köthető ügy érdekességei, hiszen a Hotel Révfülöp Kft.-t az a Nova-Invest Kft., illetve tulajdonosi köre vásárolta meg, akik Balatonőszödön luxus üdülőparkot építettek. A Varju Kft. az egyik közvetlenül a Balaton partján épült társasházban még 2008-ban két – egy 151 és egy 123 négyzetméteres – lakást vásárolt. Ezekben a Varju Kft. előbb fióktelepet létesített, később értékesítette a lakásokat.

A cikkben említett, a Varju László DK-alelnökhöz közvetlenül vagy közvetve kötődő cégek többségét már felszámolták. Erre a sorsra jutott Talent Ingatlanfejlesztő Kft., Talent Szervező Kft. és az NGYIK is, velük együtt eltűnt az egykori úttörő, KISZ és DEMISZ vagyon is. Nem véletlenül írta még az ellenzéki előválasztási procedúrát megelőzően Schiffer András a következőt:

„Az egy dolog, hogy 01g-koalíció, egy lista, egy jelölt, előválasztás és adott esetben közös kormányzás. Na de, hogy még ezen a körön belül is a Jobbik Varjú László mögé áll be, ez tényleg mindent visz.

Valahol, egy másik galaxisban, felsír egy éjszakába nyúló brainstorming Gaudi-Nagy Tamás kollégával a rendszerváltás után/közben átmentett KISZ-vagyon visszaszerzéséről.”
Forrás: Mandiner

Ez a weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, és a weboldalon végzett látogatói tevékenységek nyomon követése érdekében. Elfogadás Tovább